Två tidningsurklipp från 1950 och 5-årsjubiléet 1951.