Bibliotek

JH Gille förfogar cirka 70 olika böcker. Alla böckerna har anknytning till Jämtland på ett eller annat sätt. JH Gilles medlemmar är välkomna att låna böcker ur detta bibliotek. Biblioteket är tillgängligt vid varje sammankomst, och man behöver inget lånekort utan kvitterar helt enkelt i bibliotekspärmen. Meddela gärna bibliotekarien i förväg om du är intresserad av en viss bok.

Bibliotekarie är Stellan Karlsson.

Mycken intressant och trevlig information kan fås Från bygden, en blogg från biblioteken i Jämtlands län. Där berättas om den lokala litteraturen, både om nya och äldre böcker och om människorna bakom, men också om film och musik och lite annat.

Bokförteckning med korta beskrivningar:

Abrahamsson, Kjell Albin: Den harmynte humoristen
En bok om Jämtlands roligaste man Pelle Bergdahl (1911 - 1983) busschauffören som i ett kvartssekel trafikerade sträckan Alsen - Östersund. Lika snabb som dråplig i repliken blev han en legend redan under sin livstid.

Berg, Erik: De sista jägarna

Bergström, Erik: Krutrök över Jämtland
När Danmark år 1645 lämnade över provinsen Jämtland till Sverige skedde det efter åtskilliga krig på jämtländsk mark. De skansar som stod i centrum för striderna finns kvar i ett stort antal, men inbäddade i ett täcke av gräs och mull.

Bertilsson, Örjan, Zidén, Karin: Rokokomålaren Anders Berlin Deckmar, Maud: Freds bok
Maud Deckmar är författare, föreläsare och konstnär. Hon bor i en liten by i Jämtland och har två vuxna barn. I Freds bok berättar hon om hur hela livet förändrades då hon fick sitt första barn, en alldeles särskild son.

Ekman, Kerstin: Guds barmhärtighet

Ekman, Kerstin: Sista rompan

Ekman, Kerstin: Skraplotter

Englund, J.A.: Gedungsen. Ragundasjöns utgrävningar
I mitten av 1800-talet utkom denna redogörelse om det fatala kanalgrävande, som vi vanligtvis hör talas om som Vild-Hussens verk. Här finns t.ex. ögonvittnens berättelser upptecknade och en intressant diskussion om följderna av ”katastrofen” på gott och ont.

Ekerwald, Carl-Göran: Jämtarnas historia intill 1319
Under åren 1178 - 1319 styrdes Jämtland av norska kungar, bland dem Sverre, Skule, Håkon Håkonsson, Erik Prästhatare och Håkon Högben. Skriftliga källor ger tydliga bilder.

Eriksson, Bengt: Jämtländska mord
Inte mindre än 17 mordfall att begrunda och kanske även att förfäras åt!

Eriksson, Bengt: Änglamakerskan
En änglamakerska sitter i sin utkylda lägenhet. Hon väntar på att en liten gosse ska dra sitt sista andetag. Samtidigt immar både rutorna och snapsglasen inne på Grand hotels matsal....

Eriksson, Ing-Marie: När kastanjerna blommar i Paris
En liten by i Jämtland och världsmetropolen Paris på 1950-talet utgör de geografiska polerna i Ing-Marie Erikssons roman med självbiografiska inslag.

Eriksson, Bengt: Nicolina Teresia. En svindlande historia

Eriksson, Ing-Marie: Märit

Eriksson, Ing-Marie: En gäst och främling

Eriksson, Ing-Marie: Segerhuva

Hedenvind-Eriksson, Gustav Jorms saga

Horneij, Ruth Bonaderna från Överhogdal

Flemström, Bertil: Jämtländska ortnamn
C:a 300 tolkningar av jämtländska ortnamn och deras historia. Finns det verkligen så många orter i Jämtland?

Gejvall, Nils-Gustaf: Västerhus. De dödas ben berätta.
Västerhus ödekyrkogård undersöktes noggrant innan det hela schaktades bort för att möjliggöra utbyggnaden av det militära flygfältet på Frösön.

Gerhardsson, Hans-Göran: Svensk-Jämtsk ordlista

Gerhardt, Ola: Lyssnarnas limerickar
Ur Radio Jämtlands tävling 1993. Limerickar på mer eller mindre genuin jamska.

Granqvist, I-M, Ohlsson, B-E (red): Kampen om Ammerån
Ett stycke nutidshistoria, en skildring av den lilla människans kamp mot en till synes övermäktig motståndare. Det är också en berättelse om hur ett spirande missnöje växte till en folkrörelse, som engagerade en hel bygd.

Göransson, Göte, Åberg, Alf: Karoliner

Hackås-Nisse: Skildringar från Jämtlandsbygderna
Vilken berättare han är Hackås-Nisse! Här finns t.ex. det omtalade ”mordet på lorden” berättat och ett inressant kapitel om ”Den gamle sotarmästaren” från Oviken.

Hansen, Kjell: Östersund, hus med historia
Berättar om stadens utveckling och historia med utgångspunkt i de enskilda husen. Kvarter för kvarter beskrivs de mest intressanta husen i innerstaden Mycket av stadens historia finns med, då innerstaden presenteras med bild och bakgrund.

Hansson, Anders: Armfeldts karoliner
Stormen på fjället nyåret 1718 - 1719 var ursinnig. Armfeldts karoliner var sedan tidigare utmattade och många hade inte ens ytterkläder. När stormen bedarrat var 3000 man döda. Hur kunde det hända?

Herrlander, Fredrik och Östlund, Helen: Norrljus—Porträtt av Jämtländska konstnärer
Porträtt av 49 konstnärer från Jämtland. Rikt illustrerad med fotografier av Fredrik Herrlander.

Håkansson, Jan-Erik: På jamska
En ordbildbok från A-Ö. Roligt och sedelärande om språket i Jämtland.

Ivarsson, Harald (red.): Döda fallet och Ragundasjön—en naturkatastrof i nytt ljus
Tio författare med historieprofessor Erik Lönnroth i spetsen återger här sina forskningsresultat på ett fängslande sätt. Tämligen rikt illustrerad med kartor och fotografier.

Jacobsson, Hans: Östersunds elementarskola och läroverk 1847-1947

Jacobsson, Hans: Frösö trivialskola 300 år

Jacobsson, Hans: Sven John Kardell

Jonsson, Torsten: Aksel Lindström och hans tid
Han har kallats Jämtlands nationalskald, men också beskrivits som en tillvarons emigrant, den komplexe bondpojken från Rossbol. I unga år utvandrade han till Amerika, där han bland annat studerade konst och var guldgrävare i Alaska.

Jul i Jämtland, åren 1979 till 2004

Larsson, Håkan: Frihetskämpen från Tullus. En jämtländsk bonde i storpolitiken
Här lyfts politikern, bonden och entreprenören Nils Larsson fram ur historiens skuggor. Bondeståndets siste talman var en modern man som på många sätt var före sin tid.

Larsson, Maria och Gustavson, Monica (red.): Livstycken
Denna bok är resultatet av projektet Skriv kvinna skriv, ett projekt som drevs av Folkrörelsearkivet och Länsstyrelsen i Jämtlands län m.fl. och som resulterade i ett stort antal bidrag, ett fyrtiotal i denna bok.

Levin, T., Tham, U.: Det goda livet i Jämtland och Härjedalen
Berättelser om femton personer med ovanlig begåvning och stark anknytning till ett litet område i södra Storsjöbygden - det som kallas Snilleriket.

Levin, T.(red): Snillena i Snilleriket
En kärleksförklaring till Jämtlands län, där man hittar det som gör livet värt att leva i vår provins i världen. Det goda livet handlar mest av allt om mat!

Lidström, Lennart: Vildhussen
1793 kom Magnus Huss till Ragunda som arbetsledare för Storforsbolaget och grävningsprojektet. Den 6 juni 1796 kom så katastrofen medan grävningsförbud fortfarande gällde...

Lindblad, Jan: Tigrarna. Vårt största äventyr
Tomas är van att få fina presenter av sin mor. När modern plötsligt dör uppdagas ett hemlighetsmakeri vilket gör att Tomas spektakulärt hämnas sin mor genom en del raffinerade mord.

Lindqvist, Sven: Hälsa till mamma. Morden i Arvesund Hälsa till mamma
Tomas är van att få fina presenter av sin mor. När modern plötsligt dör uppdagas ett hemlighetsmakeri vilket gör att Tomas spektakulärt hämnas sin mor genom en del raffinerade mord.

Lindqvist, Sven: Skendöda. Morden i Arvesund
En fristående fortsättning av succén Hälsa till mamma, morden i Arvesund.

Lindqvist, Sten: Rik men död

Lindqvist, Sten: Det är över nu

Lindqvist, Sten: Gamla spår

Lindström, Aksel:Den leende guden

Lindström, Aksel:Husfröjornas nycklar

Lindström, Aksel:Österhus brinner
Aksel Lindström har kallats "Jämtlands nationalförfattare", och skrev på 1950-talet en trilogi med handlingen förlagd till Frösön under vikingatiden, där kristendomens undanträngande av den gamla asatron är huvudtemat. Böckerna Den leende guden, Österhus brinner och Husfröjornas nycklar bildar ett slags krönika över vikingatiden i en sorts 1950-talsperspektiv; båda tidsperioderna var brytningstider.

Lindström, Aksel: Vidundret
En nyutgåva av en roman som skrevs i slutet av 50-talet och som handlar till en del om Jämtarnas historia i burlesk stil.

Liv i Sverige. Hissmofors lever

Locknekratern
En populärt skriven och illustrerad bok om det stora meteoritnedslaget. Tänk om det händer igen!

Magnusson, Berta: Fägringar Växter som berör oss
Berta Magnusson berättar med kärlek om växternas kulturhistoria och lokala namn, och om deras egenskaper enligt folklig läkekonst. Varje växt hyllas också med en kort dikt. Eva Wangerud har illustrerat.

Magnusson, Berta: Jämtblomman
En diktsamling om vanliga växter på ovanligt fin jamska. Teckningar av Göran Boström.

Malmsten, Bodil: Hör bara hur ditt hjärta bultar i mig
Det är en loggbok, en journal, en dagslägesberättelse, en bildningsroman med början och slut.

Malmsten, Bodil: Mitt första liv
Om författarens uppväxt i Jämtland.

Malmsten, Bodil: Nästa som rör mig
Om Johanna, vars ansikte fanns världen över. Hon var modell. Det är hon inte längre. Nu står hon på Pont Neuf och slänger stulna kontokort ner i Seine. Det här är berättelsen om vad som hände, om varför hon är ensam i Paris, och varför hon bär på en kniv.

Malmsten, Bodil: Och en månad går fortare än ett hjärtslag

Malmsten, Bodil: De från norr kommande leoparderna

Malmsten, Bodil: Tryck stjärna

Mattsson, Christina: Sjung

Mebius, Hans: Bissie
Boken syftar till att vara en introduktion till studiet av samisk religion som den är dokumentera i skriftliga källor från 1600-talets slut och 1700-talets första hälft. En mycket intressant bok om bl.a. den samiska världsbilden, jaktens makter och riter, offret i samisk religion och den samiska nåjden.

Min resa till ÖFK

Moström, Jonas: Storsjöodjuret

Mårtensson Lalander: Jakob Gruvsmeden

Nilsson, Albert: Karolina från Fjällsågen
En intressant bok som även innehåller ett spännande kapitel om ”Sven-Abrahams sällsamma äventyr”.

Nilsson-Tannér, Per: Byamän
Byamän är en bok om en rad original från författarens jämtländska hembygd. Direkt ur verkligheten! Det kan i bästa eller värsta fall handla om någon ur din egen släkt!

Nilsson-Tannér, Per: Gränslösa land
Historisk roman från tiden för Kalmarkriget 1611-1613. Vid svenskarnas skärmytslingar med norrmän och danskar i Jämtland kom allmogen i kläm. Här skildras en bondfamiljs öden under en strapatsrik flykt in i Norge och slutligen tillbaka till Jämtland

Nilsson-Tannér, Per: Jämtland

Norderman, Maj: Mästare och möbler: jämtländska målare , bildhuggare, hantverkare och deras produkter
Ett praktverk om jämtländska skåp, klockor och möbler. Här berättas också om hantverkarna bakom de eftertraktade möblerna: skickliga snickare, målare och bildhuggare. Rikt illustrerad med många, vackra bilder.

Olausson, Gunnel: Historien om Republiken Jämtland
Det låg mycket allvar i tanken med Republiken Jämtland den gången på 1960-talet när det protesterades mot den storsvenska överhögheten. Med glimten i ögat, med tokroliga upptåg och ordekvilibristiska uppträdanden, satte man fokus på jämtarnas kraft och förmåga att stå på egna ben.

Olofsson, Sven: Till ömsesidig nytta -Entreprenörer, framgång och sociala relationer i centrala Jämtland ca 1810-1850
I sin avhandling följer författaren fyra framgångsrika bönder. Fokus ligger på deras familjer, släktförbindelser, fadderskap och näringsutövning. Syftet är att koppla betydelsen av sociala relationer och entreprenörskap till hur framgångsrik man kunde bli som näringsutövare i det jämtländska bondesamhället under 1800-talet

Olofsson, Elin: Då tänker jag på Sigrid

Olofsson, Ivar: Snow, Ice and Other Wonders of Water

Olsson, Thomas: Borgvattnets gamla prästgård
Många olika personer upplevde mystiska, ja rent spöklika saker i prästgården och ”Spökgungstolen” kom med i Hylands hörna i TV.

Oscarsson, Bo: Orlboka
ORLBOKA har sekelgamla rötter, djupt i Jamtlands bördiga mylla. Den beskriver ett ålderdomligt men ännu livs levande och välmående språk som talas av folk i vår natursköna del av Skandinavien.

Oscarsson, Bo: Nagur bibelteksta på jamska
Denna bok innehåller dessutom en DVD där man kan höra vissa av dessa texter läsas på jämtska.

Paulsson, Jan-Olof Livskris

Paulsson, Jan-Olof Överlärarens olydige pojke

Peterson-Berger, Wilhelm: Fjällminnen
Wilhelm Peterson-Berger blev under hela sitt vuxna liv en hängiven fjällvandrare. Ett antal av dessa vandringar dokumenterade han i form av artiklar som blev införda i Svenska Turistföreningens Årsskrifter och Dagens Nyheter. Det är en sann konstnärsjäl som med flödande fantasi återger det han ser och upplever

Reinhammar, Vidar: Hammerdalsmålet
Hammerdalsmålet är den nordligaste varianten av centraljamskan.

Reinhammar, Maj Valda artiklar

Rolén, M., Trostemo, P.: Kring länsherrens gård
För första gången presenteras här Länsstyrelsens historia i ett brett perspektiv. Här beskrivs konsekvenserna av bolagens skogsköp, järnvägsdragningar och efterkrigstidens befolkningsförluster. Här finns också landshövdingarna, residenset och personalen

Rumar, Lars : Historia kring kölen.
En bok om Jämtland, Härjedalen och Tröndelagen. Banden mellan landskapen är historiska och starka. Illustrerad med bildmaterial.

Sandelius, Elin: Gudars skymning (video)
En bok om Jämtland, Härjedalen och Tröndelagen. Banden mellan landskapen är historiska och starka. Illustrerad med bildmaterial.

Sandler, Ambjörn: Fånga din dag
Författaren råkade 1991 ut för en svår trafikolycka och förlorade båda benen. Han har beskrivit sina upplevelser i samband med detta och hur han har lyckats återgå till ett rikt liv.

Sandler, Staffan (red.): Konzta
Konzta har samlat ihop över 1200 arbeten i hem, hos samlare, på arbetsplatser och offentliga rum. Många framstående svenska konstnärskap kan på ett eller annat sätt kopplas samman med "z-provinsen".

Simonson, Nisse: Hjärnbruk
Man kan inte nog förundras över det under som sker mellan öronen från det vi föds tills vi dör.Vi minns det vi vill glömma och glömmer det vi vill komma ihåg.Vilken stor skillnad det är mellan en schimpans...

Simonson, Nisse: Hjärnpiller
HJÄRNPILLER– en resa i universums mest fantastiska organ Nisse Simonson är pensionerad läkare och kirurg med ett passionerat intresse för vad som sker mellan öronen – universums mest komplexa skapelse, den mänskliga hjärnan.

Simonson, Nisse: Hjärnvägar
Historiens utveckling har i många kritiska moment styrts av folk med klart bristande mentala förmågor och därav följande vådliga konsekvenser. Detta är temat för Hjärngänget.

Simonsson, Nisse: Glöm inte minnet

Simonson, Sven: Yamal och storälgen
I en trakt där inget kan vara mer föraktat än en EU-expert, landar en bråkstake från palestina, som blivit utvisad till Aspvik. Men det är ingen idyll han landar i. Mellan de två byarna Aspvik och Svarttjärn finns groll mellan jaktlagen.

Solum, Gunnar: Flyktingloppet

STF Årsskrift 1999 Jämtland

STF Årsskrift 1931 Härjedalen

Storsjöodjuret

Svensson, Gunnar Pehr: Wilhelm Wargentin

Svensson, Nils: Dagboksanteckningar del 13

Svensson, Nils: Litet av varje

STF: Bilder från Jämtland
En bildkavalkad i svart-vitt från 1940-talet

STF:sårsbok 1977: Jämtland/Härjedalen

Swedenmark Eva, Wennström Annica: Hallon och hat
Liselotte drömde om en ny kärlek, men när hennes förhoppningar grusas kastar hon sig in i arbetet. Hon fortsätter att överraska både sig själv, sina vänner och företagarna i Östersund.

Swedmark, Per: Blad ur Frösöhistoria
En icke alldeles nyutkommen bok som innehåller massor av intressanta upplysningar om Frösön. Bara den gamla flygbilden över bron och stadsdelen Hornsberg är tillräcklig anledning att låna boken!

Södergren, Stig: Det bor en pojke i en gammal man
Följ med på en spännande resa i dåtidens Sverige, mellan åren 1930 och 1963, lantbruk, fäbodliv, flottning, ransonering under kriget, industrialismens framfart och ett sjudande nöjesliv i folkparkerna.

Tomasson-Ek, Gudrun: Ren Mat Lycka
Tanken är att renköttrecepten ska vara lätta och att ingredienserna ska gå att hitta i vanliga affärer.

Utsi, J.E.: Samefotografen Nils Thomasson
Nils Thomasson dokumenterade på ett unikt sätt samernas levnadsförhållanden i Jämtland och Härjedalen. Han dokumenterade dessutom den tidiga turismen, och arbetarnas och böndernas liv. I boken visas drygt 150 av Nils Thomassons bilder.

Waplan, Marianne och Trostemo, Per: Ännu ekar hammarslagen. Berättelsen om Vaplan – Sveriges mesta industrisamhälle
I berättelsen om Vaplan får vi följa livet i ett utpräglat brukssamhälle. Historien rymmer både vardag, fest och dramatik för människor på en ort, där banden mellan samhälle och företag – och mellan människorna – varit nästan ofattbart starka.

Weilert,B, Renzhog,S: Jamtli Historieland

Wikander, A-M: Sigrid – en skugga av blod
Sigrid är 17 år, vuxen. På hemväg efter pigplatsen med sina få ägodelar, en liten sparad slant, och alla sina drömmar. Nu väntar det hårda arbetet på fäbodvallen, men även en varm gemenskap med andra kvinnor.

Wikander, A-M: Sigrid – röd som skam
Boken, som utspelar sig i Nordjämtland och vars dialog helt och hållet är skriven på dialekt, kretsar kring den 10-åriga flickan Sigrid. Året är 1919 och Sigrid är ett skambarn, hennes mamma fick henne före äktenskapet

Willemark, Kajsa: I en klang av tystnad
Med tystnad, kontemplation och upplevelse som utgångspunkt har författarna rest runt i Jämtland och Härjedalen och besökt 70 kyrkor och kapell. Ett annorlunda och personligt perspektiv på rum och plats, med nya iakttagelser utöver det självklara.

Zidén, Karin, Bertilsson, Örjan: Rokokomålaren Anders Berlin

Åberg, Alf, Göransson, Göte: Karoliner