Vårmöte fredagen den 20 maj 2022 kl 18.30
Pensionärernas hus, Storgatan 11

Vi undfägnas en vårsupé till en kostnad av 225 kr

Kvartetten Fyra Vänner och en guitarr sjunger och spelar för oss

Anmälan till Rut Helmersson, gillevard@jhgille.se eller tel. 070 845 13 44 senast 13 maj

Betala gärna in kostnaden i förväg på vårt plusgiro 39 30 09-6