Kallelse till årsmöte

Pensionärernas hus, Storgatan 11, bottenvåningen

torsdagen den 12 mars 2020 kl 18.30

Efter årsmötesförhandlingarna berättar

Evert Vedung

"Ingen kunde Pater Noster i Ström!"

Om Alltinget i Sveg, Nidälvens källor och andra härjedalska märkvärdigheter

Smörgåstårta med vin eller alkoholfritt alternativ serveras till ett pris av 120 kr/person.
Betala gärna in kostnaden i förväg på vårt plusgiro 39 30 09-6

Anmälan senast 5 mars till Anna Lundin, gillevard@jhgille.se eller tel. 0702 54 00 61