Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd hälsas välkomna till

Förjulskaffe

Pensionärernas hus, Storgatan 11

lördagen den 4 december 2021 kl 14.00

Björn Björck berättar om Härjedalsvapnet

Glögg och kaffe med tillbehör till en kostnad av 100 kr

Tag med Nya sångboka eller köp den på plats

Anmälan senast 30 november gillevard@jhgille.se eller till Anna Lundin, tel. 070 254 00 61
Betala gärna i förväg till vårt plusgiro 39 30 09-6