Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd hälsas välkomna till

Förjulskaffe

Pensionärernas hus, Storgatan 11

lördagen den 30 november 2019 kl 14.00

Allsång med pianoackompanjemang
Tag med Nya sångboka eller köp den på plats

Glögg och kaffe med tillbehör till en kostnad av 100 kr
Betala gärna in kostnaden i förväg på vårt plusgiro 39 30 09-6

Anmälan senast 23 november till Anna Lundin, gillevard@jhgille.se eller tel. 0702 54 00 61