Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd
hälsas välkomna till

Årets Surströmmingskalas

Pensionärerna hus, Storgatan 11

lördagen den 21 september 2019 kl 18.30

Vi undfägnas med den goda strömmingen, tunnbröd samt ostar, öl, kaffe och kaka, allt till en kostnad av 150 kr. Starköl och snaps finns till försäljning.
Betala gärna in kostnaden i förväg på vårt plusgiro 39 30 09-6

Anmälan senast 14 september till Anna Lundin, gillevard@jhgille.se eller tel. 0702 54 00 61.

OBS! Ni som har Nya Sångboka, tag med den. Där finns numera surströmmingsvisorna.