Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd
hälsas välkomna till

Årets Surströmmingskalas

Pensionärerna hus, Storgatan 11

fredagen den 10 september 2021 kl 18.30

Vi undfägnas med den goda strömmingen, tunnbröd samt ostar, öl, kaffe och kaka, allt till en kostnad av 150 kr. Starköl och snaps finns till försäljning.

Vi får höra Evert Vedung berätta:
"Ingen kunde Pater Noster i Ström!"
Om Alltinget i Sveg, Nidälvens källor och andra härjedalska märkvärdigheter

Betala gärna in kostnaden i förväg på vårt plusgiro 39 30 09-6

Anmälan senast 3 september till Anna Lundin, gillevard@jhgille.se eller tel. 0702 54 00 61.

OBS! Tag med Sångboka. Där finns numera surströmmingsvisorna.