1. E Jamtlandstaus
 2. Äldre mans betraktelse
 3. Heim te Kluk
 4. Jämtland i mitt hjärta
 5. Possokongro
 6. Lillpelle kuut fort
 7. Nu tändas åter ljusen
 8. Väla e sa ovonsle kringlu å stor
 9. Jämtländsk gettrall
 10. Mosippan
 11. Henan kom
 12. Så blank var alder halvfarloken
 13. Jamtlannssången
 14. Jämtlandssången
 15. Lån me tänder
 16. Lilltåa
 17. Kom
 18. Skakerhänt å skekeltänt
 19. Välkommen
 20. Tänk om Storsjön
 21. Nu ske mæ æta
 22. Dags
 23. Bäta-byggar-sång
 24. Peran blos
 25. Bäta-rivar-sång
 26. Mitt uti Jämtland
 27. Surströmming
 28. Hej, tomtegåbba
 29. Visa at krusgåbbom
 30. Kring grana
 31. Jul Heeim
 32. N Staffan stalledräng
 33. Når de li mot jul
 34. Jamska Lucia

Till JH Gilles startsida

Nya Sångboka

Föörst utgiinga ta Sångboken ha tege slut och derta kom nu n ny och omgjorrd n version. Han ha bå julsångan på jamska å surströmingsvisan. Omframt finns nagur sånga ta n Allan Edwall och n dann tjennspake slagdänga at a Per Martin Hamberg. Å sa finns nagur fleir folkvisa frå Jamtland ma. Melodin och noter at all sångom kan hittes på länkan te vänster. Vänne vår e att Nyy Sångboka ske vål nyttje kringar på mötan at föreningen än föör versiona, når all melodian nu e spolag.