Styrelse

Vid årsmötet den 12 mars 2022 valdes följande styrelse för föreningen.


Mats O Karlsson
ordf
tel. 070 517 60 16,
matsokarlsson43@gmail.com

Stefan Halvarsson
vice ordf och sekreterare
tel. 46 80 65
stefanhalvarsson4@gmail.com

Bosse Häll
skattmästare
tel. 073 074 58 57
bosse.hall@telia.com

Stellan Karlsson
bibliotekarie
tel. 076 30 93 936), stellan.karlsson43@gmail.com

Jan Enger
redaktör
tel. 070 113 48 32 jan@enger.se

Rut Helmersson
gillevärd
tel. 018-34 61 60 ruthelmersson44@gmail.com