Styrelse

Vid årsmötet den 12 mars 2019 valdes följande styrelse för föreningen.


Eva Hjelm
ordf
tel. 32 72 91
evahjelm@bahnhof.se

Stefan Halvarsson
vice ordf och sekreterare
tel. 46 80 65
stefan.halvarsson1@comhem.se

Bengt Hjelm
skattmästare
tel. 32 72 91
bengthjelm@bahnhof.se

Stellan Karlsson
bibliotekarie
tel. 52 52 70 stellan.karlsson@tele2.se

Jan Enger
redaktör
tel. 32 32 40 jan@enger.se

Anna Lundin
gillevärd
tel. 13 00 11 ann.k.lundin@gmail.com