Jämtlands-Härjedalens Gille i Uppsala

Jämtlands-Härjedalens Gille (JH Gille) är en sammanslutning av jämtar och härjedalingar i Uppsala med omnejd. Föreningen har funnits sedan 1946 och ändamålet är att under trivsamma former vidmakthålla banden till hembygden.

Verksamheten utgörs av fyra sammankomster per år, där man träffas och umgås över en bit mat, ofta jämtländsk sådan. Det bjuds på underhållning av olika slag. Det årliga surströmmingskalaset i september brukar vara särskilt efterlängtat.

Årsmötet äger alltid rum på republiken Jämtlands nationaldag den 12 mars.

Hemvändardagar med intressanta program arrangeras med några års mellanrum.

Varje år delas ett stipendium ut till någon person eller organisation, som har varit betydelsefull för kultur eller företagsamhet i Jämtlands län.

JH Gilles verksamhet speglas i medlemsbladet, Avisen, som utkommer med fyra nummer per år.

Alla, som har anknytning till Jämtland/Härjedalen, antingen genom härstamning, nuvarande eller tidigare boende, äktenskap eller på något annat sätt är välkomna som medlemmar.

Vill du gå med i föreningen så gör detta genom att kontakta någon i styrelsen eller genom e-post till info@jhgille.se. Vid anmälan ange namn, adress och telefonnummer.

Senaste Avisen


Mats O Karlsson har valts till Gillets nye ordförande

Göran Strand, Östersund erhöll JH Gilles hembygdsstipendium 2022


Bilder surströmmingsfesten 2021


Inbjudan till vårmöte


Kommande aktiviteter:

Vårmöte 20 maj 2022
Surströmming 9 september
Förjulskaffe 3 december