Styrelse

Vid årsmötet den 12 mars 2020 valdes följande styrelse för föreningen.


Eva Hjelm
ordf
tel. 073 690 86 84,
evahjelm@bahnhof.se

Stefan Halvarsson
vice ordf och sekreterare
tel. 46 80 65
stefanhalvarsson4@gmail.com

Bengt Hjelm
skattmästare
tel. 072 250 54 70
bengthjelm@bahnhof.se

Stellan Karlsson
bibliotekarie
tel. 076 30 93 936), stellan.karlsson43@gmail.com

Jan Enger
redaktör
tel. 070 113 48 32 jan@enger.se

Anna Lundin
gillevärd
tel. 070 254 00 61 ann.k.lundin@gmail.com